CafeVi2 | CW Obels Plads 2 | 9000 Aalborg  +45 9810 2523 | kontakt@cafevi2.dk

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Som dataansvarlig virksomhed er vi pålagt at overholde regler iflg. EU’s Persondatoforordning og i den forbindelse har vi udarbejdet denne politik som beskriver hvordan vi behandler persondata.
Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vores behandlinger af personoplysninger

Personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, kan omfatte: 
Almindelige personoplysninger, herunder

Formål og retsgrundlag

Vores databehandlinger har følgende formål:

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

 

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende:

 

Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Vi følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvendigt at gemme alle oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt.
For kommende og potentielle kunder omfattet af markedsføringsrelaterede aktiviteter følger vi de gældende regler i markedsføringsloven og principper om god markedsføringsskik.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os.
Hvis du ønsker at få adgang til, få rettet eller slettet oplysninger om dig, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Ret til sletning:

Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar eller hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.